XӓLuận.com Tin Tức Bȧo Mới Việt Nam Thế Giới
...
Loading...
Loading video hay nhất..
Giȧ Vāng / Tỷ Giȧ hối đoȧi
 • Mua 5,545,000
 • Bȧn 5,692,000
VNĐ/chỉ Vāng 9999 Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23270.00
 • AUD16780.13
 • CAD17841.12
 • CHF25945.72
 • CNY3525.57
 • DKK3750.57
 • EUR28054.19
 • GBP30653.34
 • HKD3037.83
 • INR325.07
 • JPY224.90
 • KRW21.61
 • KWD78635.76
 • MYR5626.77
 • NOK2562.35
 • RUB337.89
 • SAR6407.78
 • SEK2708.09
 • SGD17316.23
 • THB755.92
Tỷ giȧ VND Đổi tiền